Historia przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo WIKTORIA PORT W STEPNICY

powstało 27 listopada 2012 roku. Wspólnicy zamierzają tworzyć jego historię co najmniej przez najbliższe 20 lat.

  1. 17 marca 2015 roku oficjalnie rozpoczęto inwestycję pod nazwą „budowa elewatora zbozowego”.

  2. 16 marca 2015 roku Zarząd podpisał umowę z FHU MULTI PROJEKT sp. z o.o. Sp. k. jako generalnym wykonawcą budowy elewatora zbożowego.

  3. 11 grudnia 2014 roku Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 352/2014 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę elewatora zbożowego z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na terenie portu morskiego w Stepnicy

  4. 28 maja 2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica decyzją nr 22/2014 o warunkach zabudowy ustala na rzecz WIKTORIA PORT sp. z o.o. warunki zabudowy dla inwestycji na działkach 418/8, 686/1 w obrębie Stepnica-1. Inwestycja zgodnie z wnioskiem Spółki obejmuje budowę elewatora zbożowego, budynku administracyjno-socjalnego, budynków pomocniczych typu kontenerowego, wraz z obiektami technologicznymi – silosami zbożowymi, suszarnią, wialnią ze zbiornikiem na odpady, wiatą załadunkową, wieżą załadunkowo – rozładunkową z taśmociągami przeładunkowymi, wagą samochodową, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej oraz dróg i placów manewrowych.

  5. 26 lutego2014 roku Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica, na wniosek naszej Spółki, decyzją nr 1/2014 zmienia treść rozstrzygnięcia w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 10/2013.

  6. 04 grudnia 2013 roku Wójt Gminy Stepnica wydaje decyzję nr 10/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji o nazwie „Bodowa elewatora zbożowego z obiektami towarzyszącymi i z infrastrukturą techniczną w Porcie Stepnica przy ul. Portowa 9.

  7. Pierwszą barkę załadowano rzepakiem 17 czerwca 2013 r.