Zarząd

Zarząd Spółki:

Bogusław Gołębiowski – Prezes Zarządu

Leszek Kiełtyka – Prokurent