Przeładunek

WIKTORIA PORT W STEPNICY

w głównej mierze specjalizuje się w bezpośrednim przeładunku ziarna i nasion roślin rolniczych. Wyposażenie techniczne pozwala także na dokonywanie załadunków i wyładunków towarów sypkich oraz ładunków ponadgabarytowych. Obsługiwane są zarówno małe statki morskie jak i barki rzeczne.

Obsługa statków morskich

WIKTORIA PORT obsługuje małe statki morskie o długości do 115 m, szerokości do 13,5 m i zanurzeniu do 3,5 m. Rata załadunku i rozładunku w relacji bezpośredniej samochód – statek (statek – samochód) wynosi 100 t/h

Obsługa barek rzecznych

WIKTORIA PORT obsługuje każdy rodzaj barki rzecznej Rata załadunku i rozładunku w relacji bezpośredniej samochód – barka (barka – samochód) wynosi 100 t/h.