Nabrzeże roro

WIKTORIA PORT

posiada pochylnię umożliwiającą załadunek i rozładunek jednostek pływających typu roro. Szerokość pochylni 12 m, długość pochylni 20 m, rzędna progu dolnego -2,35 m n.p.m., rzędna progu górnego + 0,50 m n.p.m., obciążenie użytkowe 250 kN na oś.