Składowanie

WIKTORIA PORT

dysponuje utwardzonym placem składowym o powierzchni 14 000 m2. Standardowy czas składowania towaru na placu składowym bez opłat wynosi 14 dni. Czas składowania towaru może zostać wydłużony w uzgodnieniu z klientem odnośnie specyfiki towaru, wielkość partii oraz rodzaju zamówienia (jednorazowe, wielokrotne, stałe).

Po przekroczeniu okresu wolnego od opłat, w dalszym ciągu jest możliwe składowanie, jednak wiąże się ono z dodatkowymi kosztami, korzystnymi dla obu stron.