Aktualności

Budowę elewatora zbożowego z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną

W grudniu 2014 roku Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 352/2014 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę elewatora zbożowego z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na terenie portu morskiego w Stepnicy. Zarząd Wiktoria Port sp. z o.o., jako inwestor, w wyniku przeanalizowania złożonych ofert wykonawczych i przeprowadzonych negocjacjach, wybrał na generalnego wykonawcę firmę FHU MULTI

Czytaj dalej

Koncepcje

Pierwszy kwartał 2013 roku upłynął na tworzeniu koncepcji zagospodarowania portu, polegającej na wybudowaniu elewatora zbożowego o pojemności 12 000 ton. Zarys zagospodarowania przedstawiają poniższe plansze. Do końca 2013 roku Spółka zamierza uzyskać wszelkie dokumenty związane z pozwoleniem na budowę, tak aby w I kwartale 2014 roku rozpocząć proces realizacji inwestycji. Koncepcje

Czytaj dalej