Budowę elewatora zbożowego z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną